Sertifikaatin taustat
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita on kierrätetty Suomessa jo pitkään. Toiminta tehostui kuitenkin melkoisesti, kun EkoKaarina ry:n sisarorganisaatio Kaarinan Työttömät ry sai Varsinais-Suomen TE-keskukselta kolmevuotisen rahoituksen projektiin, jonka avulla pystyttiin luomaan koneille ja laitteille oikeanlainen käsittelyprosessi, jolla saadaan talteen kaikki hyödyllinen raaka-aine materiaali. Samoin pystyttiin korjaamaan ja testaamaan uudelleenkäyttöön soveltuvat kodinkoneet.

Sosiaalinen yritys EkoKaarina ry ja neljä muuta alan toimijaa ympäri maata sertifioitiin ensimmäisinä sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottajina ja käsittelijöinä Suomessa. Ekoweb - Finland yhtiön suorittaman ympäristökoulutuksen myötä luotiin yritykselle toimintamalli, joka mahdollisti sertifikaatin myöntämisen toukokuussa 2006 suoritetun auditoinnin jälkeen.

Sertifikaatti luovutettiin EkoKaarina ry:lle Oulun yliopistolla 23.8.2006. Olennainen osa toteutusta oli myös Sytrim-projekti, jossa kehitettiin kierrätystä ja uusia toimintamalleja sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoon ja käsittelyyn, sekä ohjaamiseen uudelleen - ja uusiokäyttöön.

Vuonna 2006 astui voimaan WEEE - direktiivi, joka velvoittaa tuottajat ja maahantuojat vastaamaan kustannuksellaan valmistamiensa / maahantuomiensa koneiden ja laitteiden ohjaamisesta ensisijaisesti uudelleenkäyttöön. Mikäli se ei ole mahdollista, niin materiaali ohjataan uusioraaka-aineeksi. Tämä aktivoi EkoKaarina ry:n liiketoimintaa, mutta samalla sertifikaatin edellyttämät toimenpiteet saivat lisääntynyttä merkitystä kasvaneen kierrätystoiminnan oikeanmukaisessa prosessoinnissa.

EkoKaarina tekee yhteistyötä Tramel Oy:n kanssa ja on ollut mukana rakentamassa tällä hetkellä maamme ainoata lain kirjaimen täyttävää verkostoa, jossa myös uudelleenkäyttö on hoidettu asetuksen edellyttämällä tavalla. Toistaiseksi ei toimivaa järjestelmää ole muilla kuin Elker Oy:llä.

Sertifikaatin merkitys
ISO 14001 sertifikaatin sanoma on hyvin selkeä. Toimimme ympäristön hyväksi ja luontoa säästäen. Toimintamme tuottaa hyötyjätepalveluita, joilla ohjataan uudelleen - ja uusiokäyttöön mahdollisimman paljon tulevasta tavarasta. Sertifikaatin edellyttämät toimintatavat auttavat Kaarinan Työttömät ry:n ekologisten arvojen, vision ja toiminta-ajatuksen käytännön toimeen panemisessa sekä prosessoinneissa.

ISO 14001 määrittää voimakkaasti Kaarinan Työttömät ry:n sisäistä toimintaa, se heijastuu positiivisella tavalla myös sidosryhmiin ja muuhun ympäröivään yhteiskuntaan. Kaarinan Työttömät ry tuottaa ympäristön suojelemiseksi tarkoitettuja ja ympäristönsuojeluun liittyviä neuvoja kierrätystoiminnan eri alueilta esim. kouluille suunnattavien tietoiskujen yhteydessä.

ISO 14001 sertifikaatti joudutaan ansaitsemaan joka vuosi uudelleen. Ulkopuolinen arvioija saapuu Kaarinan Työttömät ry:n tiloihin joka kevät tekemään puolueettoman auditoinnin sertifikaatin tavoitteiden ja toimenpiteiden onnistumisesta ja toteutumisesta. Niin auditointi kuin Kaarinan Työttömät ry:lle linjatut, ekologiset arvot ja toiminta-ajatus varmistavat sen, että organisaatio toimii ympäristön hyväksi

toiminnanjohtaja
Pentti Kallio
EkoKaarina ry


Etusivulle