QualiPro Second Hand E

QualiPro Second Hand E on EU - rahoitteinen projekti, jossa Ekokaarina Oy on Suomesta mukana virallisena partnerina. Hanke kuuluu Erasmus - rahoituksen piiriin ja siinä korostuvat välityömarkkinoille suunnattavan ammatillisen ja laadullisen kehittämisen elementit. Tämä hanke, joka alkoi 2014 ja jatkuu 2016 asti, keskittyy sähkö- ja elektroniikkaromun, eli SER:n liiketoiminta-alueeseen. Mukana toteuttajaverkostossa ovat lisäksi kumppaniorganisaatiot Saksasta, Itävallasta, Bulgariasta ja Sloveniasta.

Ekokaarina on ollut mukana myös kahdessa aiemmassa QualiPro - hankkeessa, joissa sekä annettiin laatukoulutusta eri välityömarkkinaorganisaatioiden edustajille Turun talousalueella että luotiin laadullistamiseen tähtäävää opetusmateriaalia. Alla olevasta internet - linkistä pääsee tutustumaan kahteen aiempaan hankkeeseen sekä kohdasta "Documentation and Downloads" voi käydä hakemassa itselleen myös hankkeiden työstämät materiaalit.

http://www.qualiprosh.eu/

QualiPro Second Hand E - hanke niin ikään työstää opetusmateriaalia SER - liiketoiminta-alueelle eri näkökulmista. Suomen ja Ekokaarinan osuus (opetusmoduuli) keskittyy erityisesti SER - purkuprosessin kuvaukseen eri opetusmenetelmien ja - välineiden kautta. Käytettäviä menetelmiä ovat teoriaopetus, käytännön harjoitteet sekä ryhmätyöskentely. Opetusprosessin aikana osallistujilla testataan käytettävää materiaalia ja pyydetään heiltä siitä palautetta. Hankkeeseen on kehitetty kevään 2015 aikana kattava kuvakavalkadi ja sekä opetusvideo kuvaamaan SER - purkutoiminnan eri vaiheita opetustyön helpottamiseksi ja käytännön esimerkkejä antavaksi.

Myös QualiPro Second Hand E - hankkeen valmistuessa tullaan viemään kehitetyt opetusmateriaalit, analysointityökalut sekä niiden käytön ohjeistukset omille verkkosivuilleen, joista ne ovat vapaasti ladattavissa omaan laadunkehitystyöhön. Materiaalit tulevat olemaan paitsi englanninkielellä myös kunkin osallistujamaan kotimaankielellä; siis myös suomeksi.

Lisätietoja meneillään olevasta QualiPro Second Hand E – hankkeesta antavat:
- Pentti Kallio, toiminnanjohtaja, 050-5052789,
pentti.kallio@ekokaarina.net
- Juha Palin, projektikoordinaattori, 050-5144176,
juha.palin@ekokaarina.net

Etusivulle