Ympäristöpolitiikka

Tehtävänämme on vastaanottaa SE-romua ja kierrätystavaraa, lajitella ja välivarastoida sitä, ohjata toimintakuntoiset laitteet uudelleenkäyttöön sekä purkaa jäte hyötykäyttöön riskittömästi. Syntyneen jakeen toimitamme loppusijoituspaikkoihin.
Toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia ovat:
- hallittu jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminta
- luonnonvarojen säästyminen uudelleen- ja uusiokäytön myötä
- aktiivinen neuvonta- ja tiedotustyö
Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja näin luomme perustan ennalta ehkäisevälle ympäristötyölle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kohtuullista.
Käytämme luonnonvaroja harkiten ja pyrimme käyttämään tuotteita, jotka ovat kierrätettäviä ja valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista.
Asetamme vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa ympäristövaateita yhteistyökumppaneillemme ja itsellemme.
Tulemme jatkuvasti parantamaan työntekijöidemme osaamista ja kannustamme heidän osallistumistaan ympäristötyöskentelyymme.
Viranomaisten asettamat lait ja asetukset ovat vähimmäisvaatimuksemme.
Noudattamalla ympäristöpolitiikkaamme takaamme jatkuvan kehityksen.
Ympäristöpolitiikkaamme toteutetaan aktiivisesti ja ylläpidetään määrätietoisesti.